Liście  

Posted by: ela107 in

W ciągu 1 dnia powstał taki obraz:
Wykorzystałam w ten sposób ramkę kupioną jakiś czas temu .
Inspirację znalazłam w Ikei.

This entry was posted on niedziela, czerwca 28, 2009 and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subskrybuj: Komentarze do posta (Atom) .

5 komentarze

super to wygląda bardzo pomysłowe
pozdrawiam

A czemu Koleżanka się nie pochwaliła, że pisze bloga?
Gdyby nie przypadek to bym do Ciebie nie trafiła :-)
Pozdrawiam cieplutko
Dorfi

Dziękuję że do mnie zaglądacie.
Nie chwaliłam się że piszę bo ja skromna jestem :]

_FELIZ ____(●)(●). ..NATAL
__________(●)(●)(●)
_________(●)(●)(●)(●).
________(●)(●)(●)(●)(●)
_______(●)(●)(●)●)(●)(●)
______,(●)(●)(●)●)●(●)(●)
______(●)(●)●(●)(●)(●)(●)
______(●)(●)(●)(●)(●)●(●)
______.(●)(●)(●)(●)(●)(●)'
_______.(●)(●(●)●)(●)(●)
_________'(●)(●)(●)(●)"
__________''"""(●)""'""
_____________.(●).FELIZ
______________(●).
______________(●).NATAL
_(●)___________(●)________(●).
_':(●)__________(●)_______;(●)'
__'(●●)________(●)______;(●●):
__:((●●●)______(●)______(●●))
__':((●●●)_____(●)_____:(●●●):
__:((●●●●)____(●)____:(●●●●))
__:((●●●●)____(●)___.:(●●●●)):
__:((●●●●)___.(●)___:(●●●●)):
__:((●●●●●)___(●)__;(●●●●)):
__'((●●●●●);__.(●)__,(●●●●)):
___:((●●●●●)._.(●)_;(●●●●))'
____:((●●●●)__(●)_:(●●●●))"
_____'((●●●)__(●)_;(●●●))"
______'(●●)___(●)_,(●●)):'
________"":___(●))_:""´.
__:((●●●):((●●●):(●●●)):(●●●))
___:((●●●):((●●●):(●●●)):(●))
_____:((●●●):((●●●):(●●●))
_______:((●●●):(●●●)):
____________(●●).'
__________ (●●).'
________ (●●).'
_______(●●).'FELIZ NATAL
____ (●●)'.'.'.'.'.'.'.'.(●●)(●●)
__ (●●)'.'.'.'.(●●).'.'.'.'.'.'.'.'(●●)
_ (●●)'.'.'.'.(●●)'.'.'.(●●).'.'.'.'.(●●)
_(●●)'.'.'.'..'..'.'''(●●)'.'.'(●●)'.'.'.(●●)
_(●●)'.'.'.'.'.'..'.'.(●●)'.'.'.'.'.'.'.'.'.'(●●)
_(●●)'.'.'.' ..'.'.'.''.''.'.'.''.'.'.'.'.'.''.'(●●)
__(●●)'.'.'.'. '.' . '. '...ROSA'''''''"(●●)
____(●●)'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'(●●)
______(●●)(●●)(●●)(●●)(●●)
________((●●)●)(●●)●((●●))FELIZ NATAL
¡|i¹i|¡,    ,¡|i¹i|¡,   ,¡|i¹i|¡, 
¹i|¡,¡|i¹   ¹i|¡,¡|i¹   ¹i|¡,¡|i¹ 
¡|i¹i|¡,    ,¡|i¹i|¡,   ,¡|i¹i|¡, 
¹i|¡,¡|i¹   ¹i|¡,¡|i¹   ¹i|¡,¡|i¹ 
  ,¡|i¹i|¡,     .,¡|i¹i|¡, 
  ¹i|¡,¡|i¹    ¹i|¡,¡|i¹   
¡|i¹i|¡,    ,¡|i¹i|¡,   ,¡|i¹i|¡, 
¹i|¡,¡|i¹   ¹i|¡,¡|i¹   ¹i|¡,¡|i¹ 
  ,¡|i¹i|¡, FELIZ   ,¡|i¹i|¡, 
  ¹i|¡,¡|i¹    ¹i|¡,¡|i¹
¡|i¹i|¡,    ,¡|i¹i|¡,   ,¡|i¹i|¡, 
¹i|¡,¡|i¹   ¹i|¡,¡|i¹   ¹i|¡,¡|i¹ 
  ,¡|i¹i|¡,     .,¡|i¹i|¡, 
  ¹i|¡,¡|i¹ NATAL  ¹i|¡,¡|i¹
¡|i¹i|¡,    ,¡|i¹i|¡,   ,¡|i¹i|¡, 
¹i|¡,¡|i¹   ¹i|¡,¡|i¹   ¹i|¡,¡|i¹ 
  ,¡|i¹i|¡,     .,¡|i¹i|¡, 
  ¹i|¡,¡|i¹    ¹i|¡,¡|i¹
¡|i¹i|¡,    ,¡|i¹i|¡,   ,¡|i¹i|¡, 
¹i|¡,¡|i¹   ¹i|¡,¡|i¹   ¹i|¡,¡|i¹ 
  ,¡|i¹i|¡,     .,¡|i¹i|¡, 
  ¹i|¡,¡|i¹    ¹i|¡,¡|i¹
¡|i¹i|¡,    ,¡|i¹i|¡,   ,¡|i¹i|¡, 
¹i|¡,¡|i¹   ¹i|¡,¡|i¹   ¹i|¡,¡|i¹ 
  ,¡|i¹i|¡,     .,¡|i¹i|¡, 
  ¹i|¡,¡|i¹    ¹i|¡,¡|i¹
¡|i¹i|¡,    ,¡|i¹i|¡,   ,¡|i¹i|¡, 
¹i|¡,¡|i¹   ¹i|¡,¡|i¹   ¹i|¡,¡|i¹ 
DE ………………………………ROSA

  ,¡|i¹i|¡,     .,¡|i¹i|¡, 
  ¹i|¡,¡|i¹    ¹i|¡,¡|i¹
¡|i¹i|¡,    ,¡|i¹i|¡,   ,¡|i¹i|¡, 
¹i|¡,¡|i¹   ¹i|¡,¡|i¹   ¹i|¡,¡|i¹ 
  ,¡|i¹i|¡,     .,¡|i¹i|¡, 
  ¹i|¡,¡|i¹    ¹i|¡,¡|i¹

Publikowanie komentarza

Related Posts with Thumbnails